Ống xoắn

 ong xoan crop  

Công dụng:

  • Dùng trong hệ thông hút bụi, hệ thống lắng cám.
  • Đường kính ống từ 100 đến 1000mm.
  • Chiều dài ống theo yêu cầu.